...

  006.JPG

Hei ,og velkommen til Grønnåsenklinikken Manuellterapi og Fysioterapi.

Grønnåsenklinikken holder til i Fløyahallen på Tromsøya,ca 300meter nord for Tromsøhallen.

Adr:Dramsveien 206,9010 Tromsø.

Åpningstider:Man-fre.08.00-15.30

.

Timebestilling:95159886: Primærkontakt,Manuellterapeut/fysioterapeut :

Rolf-Inge Nodberg

Priser pr.01.08.09

Undersøkelse m/ behandlingstiltak 60min :kr 337 -

Egenandel ved behandling inntil 30 min kr:190-

Egenandel ved behandling inntil 45 min kr 280-

Timebestilling:91853808:Fysioterapeut

Frank Kjeldsberg

HVA ER MANUELL TERAPI:

Manuellterpeuter undersøker, vurderer og behandler plager i muskel-/skjelettsystemet .Behandlingen går bl.aut på ,i samarbeid med pasienten gjenopprette eller bedre kroppens funksjoner.For å oppnå en optimal helsetilstand er en avhengig av å ta ansvar for sin egen helse.Som manuellterapeut ser jeg det som min oppgave bl.a i å undervise mine pasienter i hvordan en kan forebygge plager fra muskel/skjelettapparatet.Dette vil den enkelet pasient kunne bli istand til med økt kunnskap i hvordan kroppen fungerer.Å ha kunnskap om hvordan muskler,nerver og ledd fungerer kan gjøre det lettere for den enekelte pasiente å ta ansvar for egen helse,men like viktig er det også å forstå hvordan våre mentale prosesser dvs. tanker,og følelser innvirker på kroppens ulike organsystemer,blant annet våre muskler ,nerver og ledd. Dersom jeg i løpet av undersøkelsen eller behandlingsserien finner grunn til at pasienten må henvises videre til annet helsepersonell kan jeg henvise til bildediagnostikk (røntgen/MR/CT) og til legespesialist.Som del av behandlingen kan manuellterapeuten også henvise til fysioterapi. Du trenger IKKE henvisning fra lege for å få undersøkelse eller behandling hos manuellterapeut.Du kan ta DIREKTE kontakt.Manuellterapeuter kan også sykemelde for inntil 12uker.

  

MANUELLTERAPI UTDANNING:

Manuellterapeuter har en 2-årig videreutdanning på universitesnivå på toppen av sin 4-årige

offentlig godkjente fysioteriutdanning.Manuellterapeuter er eksperter på problemer i

muskelskjeltetsystemet.

Hva behandles:

Manuellterapeuten behandler smerter i nerver,muskler og ledd i hele kroppen, for eksempel:

• Hodepine, svimmelhet, øresus. Kjeveplager
• Nakke- og - skulderplager
• Armplager: tennis- og golferalbue. Slitasjegikt i håndledd og fingerledd. Seneskjedebetennelser. Carpaltunnelsyndrom
• Ryggplager: lumbago, isjias
• Bekkenplager: bekkenløsning og bekkenleddsyndrom
• Hofteplager: slimposebetennelse, slitasjegikt
• Kneplage: leddbåndskader, slimposebetennelse, kneskjellsplager, slitasjegikt
• Ankelplager: leddbåndskader, slitasjeskader
• Fotplager: Achillssenebetennelse, hælspore, fotdeformiteter.

Dersom det viser seg nødvendig utfører jeg også arbeidsplassundersøkelser evt kobler inn fysioterapeut i bedrifthelsetjenesten for å optimalisere den enkelt pasient sin arbeidsplass.Dette for best mulig å forebygge evt lidelser i muskel/skjelettapparatet.

Manuellterapeutens arbeidsoppgaver:


Ved første gangs konsultasjon vil jeg gjennomfører en grundig fysisk undersøkelse for å kunne stilleen diagnose for årsaken til smertene. Vanligvis tar en undersøkelse mellom 40-60 minutter.smerten, henviser manuellterapeuten til røntgen/MR eller spesialist.Behandling varer fra 20-45min avhengig av den enkelte pasients problemer. Som manuellterapeutgir jeg deg bl.a råd om hvordan du skal forholde deg til plagene dine og instruksjon om hva du kanselv kan gjøre. Manuellterapeuten kan gi deg smertelindrende behandling og behandling somnormaliserer muskel- og skjelettfunksjonene. Til dette brukes ulike behandlingsteknikker:Tøyning av muskulatur,øvelsesbehandling,massasje,deaktivering av triggerpunkterm/nåler ,strekkbehandling (traksjon), mobilisering av ledd,leddmanipulasjon,avspenning og kognitivterapi. Spesielt for manuellterapeuter er at de i tillegg til de manuelle behandlingsmetodene kan gimålrettet behandling som tar sikte på å trene opp pasientenes reduserte funksjonsevne. Dersomdet viser seg nødvendig utfører jeg også arbeidsplassundersøkelser evt. kobler inn fysioterapeut ibedrifthelsetjenesten for å optimalisere den enkelt pasient sin arbeidsplass.Dette for best mulig åorebygge evt. lidelser i muskel/skjelettapparatet.

Som manuellterapeut følger jeg nasjonale og internasjonale retningslinjer i undersøkelse ogbehandling.

Nyheter, viktige begivenheter og artikler om muskel- og skjelett finnes på www.manuellterapi.com.

Fysioterapi

Fysioterapi er en behandlingsform som brukers ved skader/lidelser innenfor muskel og skjelettsystemet og psykososialt relaterte problemer. Behandlingen består av veiledet fysisk trening og spesifikke øvelser, individuelt eller i grupper, gjennom massasje eller ulike former for elektroterapi.

Fysioterapeuter

Fysioterapeuter fokuserer på menneskets anatomi, fysiologiske funksjoner, bevegelsesutvikling samt samspillet mellom individ, miljø og sykdom, slik at man kan korrigere, veilede, og tilrettelegge fore hver enkelt pasients behov. Fysioterapeuter har som oppgave å bevare og fremme god helse i alle aldergrupper. Fysioterapeuter har også fokus på forebyggende arbeid – forståelse for hvordan sykdom og skader oppstår, slik at man selv kan forebygge og utnytte egne ressurser. Fysioterapeuten er en viktig bidragsyter i rehabiliteringsarbeidet. Dette gjøres i tett samarbeid med andre faggrupper og som koordinator i forhold til Individuell plan.

Utdanning

Det tar fire år å bli autorisert som fysioterapeut; tre år på fysioterapeututdanningen ved en av fire høyskoler i Norge og et siste år som utgjør obligatorisk turnustjeneste Det finnes også utdanningstilbud for å bli fysioterapeut i utlandet

Hva behandler en fysioterapeut

Fysioterapeuten behandler smerter/problemer/symptomer som kommer fra muskler, nerver og ledd i hele kroppen, for eksempel:

 • Hodepine, svimmelhet, øresus. Kjeveplager
 • Nakke- og - skulderplager
 • Armplager: tennis- og golferalbue.
 • Slitasjegikt i håndledd og fingerledd. Seneskjedebetennelser.
 • Carpaltunnelsyndrom
 • Ryggplager: Prolaps, lumbago, isjias
 • Bekkenplager: bekkenløsning og bekkenleddsyndrom
 • Hofteplager: slimposebetennelse, slitasjegikt
 • Kneplage: leddbåndskader, slimposebetennelse, kneskjellsplager, slitasjegikt
 • Ankelplager: leddbåndskader, slitasjeskader
 • Fotplager: Achillssenebetennelse, hælspore, fotdeformiteter.
 • Idrettsskader
Egenandelstak

Når du har betalt godkjente egenandeler opp til en bestemt sum, får du FRIKORT. Summen kalles egenandelstak.Denne summen utgjør i 2008 kr.2500-

Du får kvitteringer fra dine behandlere og disse regningene sender du NAV.Du vil deretter få tilsendt ditt frikort.

Egenandelstak 2 gjelder for utgifter du har ved

·         fysioterapi

·         tannbehandling

·         rehabiliteringsopphold

·         behandlingsreiser til utlandet (klimareiser)

Fysioterapi/Manuellterapi

Godkjente egenandeler ved undersøkelse og behandling hos fysioterapeut/manuellterapeut som har driftsavtale med eller er fast ansatt i kommunen.

Tannbehandling:

Tannbehandling ved sykdommer og tilstander som påvirker tannhelsen.
Disse behandlingene inngår i ordningen:

·         Sykdommer og anomalier i munn og kjeve

·         Forundersøkelse ved kjeveortopedisk behandling (tannregulering)

·         Systematisk behandling av marginal periodontitt

Tannlegene er ikke bundet av de fastsatte takstene. Selv om du har frikort, må du derfor betale mellomlegget mellom det tannlegen krever og det beløp folketrygden dekker.

Rehabiliteringsopphold:

Egenandelstaket på 2500 gjelder også her.

http://www.helse-nord.no/rehabilitering/category18272.html

ANDRE PASIENTRETTIGHETER:

Dersom du har hatt et operativt inngrep på ledd,muskulatur el.l  og trenger hjelp i rehabiliteringsprosessen evt. kun veildning i hvordan du på enklest mulig måte igjen oppnår normalfunksjon og evt.smertefrihet har du rett til full refusjon dvs. fri  undersøklese/behandling Dette gjelder kun  i 6mnd fra den datoen du er istand til å begynne rehabiliteringsprosessen.

Det er kun fysioterapeuter med driftsavtale med din kommune (refusjonsrett)som kan tilby deg denne tjenesten,

...
Grønnåsenklinikken
Dramsvegen 206
9010 TROMSØ
Mob: 951 59 886